lcms全自动样品制备系统 clam-乐鱼apo

clam-2030功能特征

 

1、自动处理所有流程步骤
(从预处理到测量血液、尿液、血清和血浆样品)

在从预处理到lc/ms/ms测量的整个过程中,可对样品进行无缝分析和管理。自动化流程可在夜晚或休息日对样品实施自动分析。

 

2、支持测定多种化合物

可灵活配制hplc和ms,满足应用需求。一次分析中可测量数百种化合物。
不同方法间可轻松切换。

 

3、可轻松检查各测量结果

便于数据审查并会标记不一致数据和仪器状态。

 
 
 
               
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
网站地图